Een 10 voor Economie of Bedrijfseconomie?

De Vecon zet jouw leerling graag even in het zonnetje.

Heb je een leerling die een 10 voor economie of bedrijfseconomie scoorde, als eindcijfer of voor het centraal schriftelijk eindexamen (CSE)?
Meld hem of haar dan aan voor een oorkonde plus vermelding met foto in het tijdschrift (TEO).

Stuur in dat geval een mail naar secretaris@vecon.nl met:

  • de naam van de leerling
  • schooltype, vak, naam (en locatie) van de school
  • de cijfers (SE-, CE- en eindcijfer)
  • naam van jezelf (docent)
  • foto van de leerling.