Economielokaal.nl

De websites van economielokaal dekken het grootste deel van de examenstof.

Geschreven om leerlingen en docenten gratis een tweede bron te bieden naast de eigen lesmethode.

Elk niveau een eigen site

Op elke site wordt de (examen)stof behandeld op het juiste niveau; mavo, havo of vwo. Niet alleen wordt het belangrijkste deel van de examenstof uitgelegd, er zijn ook oefenopgaven. Bovendien wordt er apart aandacht besteed aan de reken- of wiskundige vaardigheden die nodig zijn.
De stof is ingedeeld per examendomein, maar kan ook via de zoekfunctie of de begrippenlijst worden geraadpleegd.

Uiteindelijk kan de leerling via de online-examentraining oude examenopgaven oefenen. Deze zijn ingedeeld in de examendomeinen en voorzien van hints en uitwerkingen.

Voor docenten zijn er per domein in het onderdeel lesmateriaal powerpoints, filmpjes en klaslokaalexperimenten opgenomen.

De rechtstreekse adressen zijn:

Boekjes voor examentraining en posters

Daarnaast biedt economielokaal een goedkope en complete examenbundel voor havo of vwo: de Alles-in-1-examentraining.

Ook zijn er via de site diverse posters te bestellen om in het lokaal op te hangen. De posters hebben betrekking op onderdelen uit de examenstof, zoals markten of speltheorie.
Posters zijn standaard gedrukt op A1-formaat, maar speciale bestellingen zijn ook mogelijk.

Zie voor meer informatie de website: www.economielokaal.nl

In ontwikkeling

Ik maak de website alleen. Tot nu toe in mijn vrije uren, naast mijn reguliere werk op school. Volgend schooljaar kan ik dankzij een subsidie van het LOF er extra tijd in stoppen.
Dit schooljaar hoop ik de havo-site helemaal 'af' te krijgen.
In schooljaar 17/18 hoop ik de vwo-site te herzien en daarna de mavo-site verder op te zetten.
Verzoeken, suggesties en/of andere inhoudelijke bijdrages zijn altijd welkom.

Paul Bloemers,
docent economie, Krimpenerwaard College
email: econ.lokaal@gmail.com