Pincode

Echte en aansprekende economie

Pincode 6e editie onderbouw is de opvolger van de vertrouwde 5de editie. De 6de editie kenmerkt zich door actuele economie een frisse vormgeving, heldere structuur en volop differentiatiemogelijkheden. Nieuw zijn de infographics, deze bieden een andere kijk op economie en dagen de leerling uit. Voor Basis zijn leerwerkboeken beschikbaar. De KGT, TH, havo en vwo delen zijn niet-invulbare leeropdrachtenboeken. Voor de tweetalige scholen is Pincode 6de editie, voor het vwo, ook in het Engels verkrijgbaar. De digitale omgeving biedt onder andere gedigitaliseerde opdrachten, gecertificeerde toetsen en een begrippentrainer.

Pincode 6e editie vmbo bovenbouw is de betrouwbare, vernieuwde opvolger van de 5e editie. De op het nieuwe eindexamen gerichte 6e editie kenmerkt zich door de heldere structuur, de frisse vormgeving, de praktijkgerichtheid, de extra aandacht voor rekenvaardigheid en examentraining, de differentiatiemogelijkheden en het gebruikersgemak. Voor Basis en Kader zijn er leerwerkboeken, zodat leerling ingevulde opdrachten en theorie overzichtelijk bij elkaar heeft. Het GT-deel bestaat uit niet-invulbare leerboeken met opdrachten. In de digitale omgeving zijn, naast de uit het boek gedigitaliseerde opdrachten plus aanvullende opdrachten, onder meer gecertificeerde toetsen en de Examensprint te vinden.

Aan de hand van Pincode 6e editie Tweede Fase worden leerlingen op maat én op niveau voorbereid op het nieuwe examen. Deze nieuwe, aantrekkelijk vormgegeven editie omvat voor zowel havo als vwo acht katernen, die nauw aansluiten op de concepten van het examenprogramma. Leerlingen gaan zelfstandig aan de slag met de toegankelijke, gestructureerde theorieteksten, examengelijkende opdrachten en aansprekende bronnen. De digitale leeromgeving biedt onder meer adaptieve leerroutes gericht op differentiatie, studieadvies, interactieve figuren, dashboards, actuele opdrachten, Examensprint en een toetsenbank. Door de indeling in katernen is de aantrekkelijk geprijsde methode flexibel in gebruik, zowel in boek als digitaal.

Methode: Pincode
Doelgroep: onderbouw/VMBO en bovenbouw/Tweede Fase
Uitgeverij: Noordhoff Uitgevers
Website: http://www.noordhoffuitgevers.nl/wps/portal/vo/pincode