Secties en Werkgroepen

De secties binnen de Vecon organiseren diverse activiteiten voor docenten werkzaam binnen een bepaalde sector in het onderwijs.

Daarnaast zijn de secties betrokken bij onderwijsontwikkelingen. Ze hebben een rol bij de examens en examenprogramma’s en leggen contacten met organisaties die van belang kunnen zijn voor het onderwijs in deze sector of dit vak.
Dagelijks bestuur en algemeen bestuur beleggen de vakinhoudelijke activiteiten zoveel mogelijk bij de secties omdat daar de inhoudelijke expertise aanwezig is.

De sectie Algemene Economie houdt zich vooral bezig met het vak (algemene) economie in de bovenbouw van havo/vwo.

De sectie Bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met het vak bedrijfseconomie (en momenteel nog management & organisatie) in de bovenbouw van de havo/vwo.

De sectie vmbo economie en de sectie vmbo beroepsgerichte vakken zijn samengevoegd tot één sectie vmbo. Deze sectie houdt zich vooral bezig met de economische vakken binnen het vmbo, zowel het algemene vak economie als de verschillende beroepsgerichte vakken.

De sectie mbo/hbo houdt zich vooral bezig met de economische vakken in het MBO en HBO.

Door omstandigheden is de sectie vakdidactiek op dit moment niet actief. De onderwerpen die deze sectie aangaan, worden door de diverse andere secties behandeld.

Binnen de Vecon zijn verschillende werkgroepen actief, soms tijdelijk soms permanent.

Een voorbeeld van een permanente werkgroep is de werkgroep AEEE/internationaal.

Ook rondom de Peerprijs is een groep mensen actief.
Deze werkgroep bestaat uit een aantal juryleden en een aantal mensen die ondersteuning bieden.

De redactie heeft een zelfstandige positie binnen de Vecon en een eigen reglement.
De redactie verzorgt het tijdschrift en speelt ook een rol bij andere uitingen van de Vecon.

Wat brengt het mij?'

Actief zijn voor de Vecon levert ook je ook iets op.
Lees bijvoorbeeld de column uit het 'Tijdschrift van 12 – 18' van februari 2017: klik hier