Peerprijs 2016

Op de succesvolle studiedag van 31 maart jongstleden op Hogeschool Windesheim in Zwolle is ook de jaarlijkse Peerprijs, een didactische prijs voor inspirerend economieonderwijs, weer uitgereikt.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering reikte jurylid Maaike van der Zande de bloemen uit aan de drie winnaars.

Prijswinnaars

De hoofdprijs was voor Daphne Mollink met 'Do It Yourself Marketing'.
De lessenserie Do It Yourself: Marketing is gericht op MBO niveau 2 en maakt op een hedendaagse en interactieve wijze de koppeling van de marketing theorie naar de praktijksituatie, de opleidingswinkel Do It Yourself.

De tweede prijs was voor Judith Brakkee met 'Experimenteren met Fisher'.
Een eigentijdse inzending om het begrippenkader rondom de verkeersvergelijking te concretiseren en te experimenteren met het verband tussen de prijzen, de productie, de omloopsnelheid en de geldhoeveelheid door in drie verschillende rollen te kruipen: centrale bankier, bedrijf of consument.

De derde prijs was voor Roel van Keeken met 'The Calculator'.
Een innovatieve, interactieve wijze om leerlingen onder andere vaardigheden ten aanzien van rekenen eigen te maken.

Materialen

Het materiaal van de winnaars kan worden gedownload vanuit de 'Kennisbank'.

Do It Yourself Marketing: klik hier
Experimenteren met Fisher: klik hier
The Calculator: klik hier