Redactie

De redactie houdt zich bezig met de nieuwsvoorziening, via het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO), de digitale nieuwsbrief en de website.

TEO bevat o.a. achtergrondartikelen over ontwikkelingen in de economische vakken, veranderingen in examenprogramma's, didactiek, columns, verenigingsnieuws en boekbesprekingen.

TEO verschijnt aan het begin van de oneven maanden. Tussentijds komt de digitale nieuwsbrief uit met kort actueel (verenigings-)nieuws, mededelingen en links naar bijvoorbeeld studiedagen.

Kopij voor TEO inleveren voor de 12e van de even maanden.
Kopij en nieuws voor de nieuwsbrief voor de 1e van de even maanden.
Kopij s.v.p. mailen naar redactie@vecon.nl.

Redactie:

Aart Verschuur, hoofdredacteur, redactie@vecon.nl
Janwillem Adriaanse
Sjef van Hoof
Pieter Kromhout
Johan van der Leeden
Peter Voorend