Sectie MBO/HBO

De sectie mbo/hbo houdt zich bezig met de economische vakken in het mbo/hbo.

Als sparringpartner voor ROC / MBO én bedrijfsleven werken we aan de verbinding tussen school en regio, aan actualiteit en vernieuwing binnen het MBO.
Zo zijn we betrokken bij examinering en de ontwikkeling van keuzedelen en kwalificatie-dossiers. We werken aan de doorlopende leerlijn vmbo mbo hbo en we hebben het Vecon Business school concept voor het mbo ontwikkeld.

Maar ook zijn we een klankbord voor mbo docenten, lerarenopleidingen en onderwijsontwikkelaars. Dit doen we door het organiseren van netwerkdagen en studiedagen. We organiseren workshops en trainingen en beantwoorden vragen van leden en externe organisaties. Hiermee stimuleren we kennisdeling.
Als sectie leveren we verder een bijdrage aan het tijdschrift TEO en het kennisplatform www.vecon.nl

Meer weten? Lees het introductiedocument!

Er is een vacature in de sectie MBO/HBO: klik hier

Sectiebestuur MBO/HBO

Henk Paul Hegeman, voorzitter, 06-53736361, sectiembo@vecon.nl
Raymon Bot,secretaris, r.bot@wellant.nl
Anne Jur Borg, ajborg@gmail.com
Mark Sikkes, m.sikkes@windesheim.nl
Fredo Siwalett, ca.siwaletti@avans.nl
Ruth in ’t Veld, rintveld@rocvantwente.nl

Taakverdeling binnen het sectiebestuur:

 • VBS Henk-Paul
 • Examinering Thomas
 • Vakdagen afhankelijk van onderwerp
 • Vraagbaak bedrijfsleven extern Anne-Jur/ Henk-Paul
 • Keuzedelen Raymond/ Henk-Paul
 • Algemene Visievorming Mark
 • Doorstroom vmbo/mbo en mbo/hbo Anne-Jur
 • Examens BPV Ruth
 • TEO Raymond/ Thomas
 • Website Vecon sectie Ruth
 • HBO lerarenopleiding voor mbo docenten Mark en Henk-Paul
 • LinkedIn i.o. Fredo

Mededelingen

Uitgelicht

Zie in de portretreeks over ondernemende docenten van het O2lab een sterk voorbeeld als je handelt vanuit visie op ondernemend onderwijs:
https://kennisdelen.rvo.nl/groups/view/55064566/o2lab/blog/view/55088630/portrettenreeks-de-ondernemende-docent-bartjan-groothengel-roc-van-twente

Rekenexamen wordt zorgvuldig ingevoerd.
Meer informatie: https://mbo-today.nl/rekenexamen-telt-komend-jaar-niet-mee-voor-eenjarige-opleidingen/

Meer informatie ove de AD (association degree) is te vinden op de zelfde site:
https://mbo-today.nl/associate-degree-in-teken-van-leven-lang-ontwikkelen/

De publicatie van de Ruimte in regels is sinds 5 oktober beschikbaar. Het is een uitgave van het ministerie van onderwijs. Deze publicatie geeft inzicht in de kaders die wet- en regelgeving voor onderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) stelt. En daarmee ook in de ruimte die er is voor scholen en docenten om zelf invulling te geven aan het onderwijs.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/10/05/ruimte-in-regels-in-het-mbo

Sinds 2017 kan ook een MBO-opleiding kiezen voor het profileren op ondernemerschap, net als 70 scholen in het VO al hebben gedaan. Meer weten over VECON BUSINESS SCHOOL op MBO?

Ben je geïnteresseerd in de sectie MBO? Wil je misschien een actieve bijdrage leveren? Neem contact op met de sectievoorzitter.

Wil je de flyer delen met je collega's? Graag natuurlijk!

Alle presentaties van de Studiemiddag doorstroom MBO-HBO 2017: klik hier

Nieuws

Op 4 oktober was er een informatiebijeenkomst over de nieuwe beroepsgerichte vakken en de examinering daarvan. De bijeenkomst was bedoeld om MBO-docenten op de hoogte te brengen.
Hier kun je de overzichtelijke presentatie vinden die Jacqueline Kerkhoffs van SPV gebruikte voor haar verhaal.
Een kort verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd in TEO 6, november 2018, op pagina 18.

Voor de presentatie: klik hier
Voor het verslag: klik hier

Jaarverslagen/plannen

Voor het jaarverslag 2018 / jaarplan 2019: klik hier