Sectie MBO/HBO

De sectie mbo/hbo houdt zich bezig met de economische vakken in het mbo/hbo.

Als sparringpartner voor ROC / MBO én bedrijfsleven werken we aan de verbinding tussen school en regio, aan actualiteit en vernieuwing binnen het MBO.
Zo zijn we betrokken bij examinering en de ontwikkeling van keuzedelen en kwalificatie-dossiers. We werken aan de doorlopende leerlijn vmbo mbo hbo en we hebben het Vecon Business school concept voor het mbo ontwikkeld.

Maar ook zijn we een klankbord voor mbo docenten, lerarenopleidingen en onderwijsontwikkelaars. Dit doen we door het organiseren van netwerkdagen en studiedagen. We organiseren workshops en trainingen en beantwoorden vragen van leden en externe organisaties. Hiermee stimuleren we kennisdeling.
Als sectie leveren we verder een bijdrage aan het tijdschrift TEO en het kennisplatform www.vecon.nl

Meer weten? Lees het introductiedocument!

Sectiebestuur MBO/HBO

Thomas Oosterkamp, voorzitter sectie MBO/HBO, 06-54293890, sectiembo@vecon.nl
Henk Paul Hegeman, secretaris, henkpaul@ikgaondernemen.com
Raymon Bot, r.bot@wellant.nl
Anne Jur Borg, ajborg@gmail.com
Mark Sikkes, m.sikkes@windesheim.nl
Ruth in ’t Veld, rintveld@rocvantwente.nl

Taakverdeling binnen het sectiebestuur:

 • VBS Henk-Paul
 • Examinering Thomas
 • Vakdagen afhankelijk van onderwerp
 • Vraagbaak bedrijfsleven extern Anne-Jur/ Henk-Paul
 • Keuzedelen Raymond/ Henk-Paul
 • Algemene Visievorming Mark
 • Doorstroom vmbo/mbo en mbo/hbo Anne-Jur
 • Examens BPV Ruth
 • TEO Raymond/ Thomas
 • Website Vecon sectie Ruth
 • HBO lerarenopleiding voor mbo docenten Mark en Henk-Paul

Mededelingen

Volgende sectie vergadering 26 juni 2018.

Het ministerie van onderwijs streeft er naar om op 5 oktober de digitale folder uit te laten komen "Ruimte in regels". Deze folder heeft als doel veel gestelde vragen rondom de interpretatie van regels in het mbo te beantwoorden.

Tijdens de studiedag 2017 is de sectie officieel opgericht.

Uitgelicht

Sinds 2017 kan ook een MBO-opleiding kiezen voor het profileren op ondernemerschap, net als 70 scholen in het VO al hebben gedaan. Meer weten over VECON BUSINESS SCHOOL op MBO?

Ben je geïnteresseerd in de sectie MBO? Wil je misschien een actieve bijdrage leveren? Neem contact op met de sectievoorzitter.

Wil je de flyer delen met je collega's? Graag natuurlijk!