Sectie Vakdidactiek

De Vecon vindt vakdidactiek belangrijk en heeft daarom een aparte sectie vakdidactiek.

De sectie vakdidactiek richt zich breed op de economische vakken op verschillende schooltypes en voor verschillende leerling groepen. Specifiek hebben we het over de didactiek die past bij/nodig is voor het aanleren van economische vakken/het begrijpen van economische kennis/het toepassen van (economische) vaardigheden in economische contexten.

De sectie wil een rol spelen in het ontsluiten van kennis op dit gebied en nieuwe kennis laten ontstaan. We streven ernaar individuele leraren, soms op incidentele basis, elkaar te laten vinden en te laten samenwerken aan het oplossen van problemen die ze tegenkomen in de lespraktijk. Bij voorkeur met ondersteuning van vakdidactici.

Lees hier meer over het waarom van de sectie.

Na een min of meer slapend bestaan stond tijdens de studiedag op 22 maart 2018 weer een bijeenkomst van de sectie vakdidactiek gepland.
Lopende het jaar zijn gesprekken gevoerd en is de LinkedIn groep Vakdidactiek Economie opgericht. (https://www.linkedin.com/groups/13573470)
Ook in de jaren erna was de sectie zichtbaar op de studiedag. Er is jammer genoeg nog geen bestuur. Toch probeert een klein groepje mensen te bouwen aan de sectie.

Hier kun je, geordend per jaar, de stukken van o.a. de jaarvergaderingen vinden:

Tijdens de digitale jaarvergadering van 2021 is een webinar gepland over het gebruik van Rubrics.
Meer informatie volgt op korte termijn.

Sectiebestuur

Vacant.
Mail naar: sectievakdidactiek@vecon.nl als je mee wilt doen.
Maak jezelf lid van de LinkedIn pagina. (https://www.linkedin.com/groups/13573470)

Mededelingen

Op dit moment zijn er geen mededelingen

Uitgelicht

In 2020 is een basis gelegd voor een literatuurlijst.
Het plan is deze lijst uit te breiden en te verrijken door het toevoegen van omschrijvingen, recensies en praktische toepassingen.

In 2020 is contact gelegd met verschillende lerarenopleidingen om te werken aan een betere samenwerking tussen Vecon en lerarenopleiders/lerarenopleidingen.