Sectie Vakdidactiek

De Vecon vindt vakdidactiek erg belangrijk en heeft daarom enkele jaren geleden een sectie vakdidactiek opgericht.

Na een min of meer slapend bestaan staat tijdens de studiedag op 22 maart 2018 ook weer een bijeenkomst van de sectie vakdidactiek gepland.

In het onlangs verschenen visiedocument (Visie op inhoud en rol van het Economieonderwijs naar aanleiding van Curriculum.nu) is één van de drie aandachtspunten: didactisch.

Veel leden vinden vakdidactiek erg belangrijk, dus we zijn erg blij dat dit opgepakt wordt. Jan Jansen zal de sectie trekken en hij heeft al aangegeven er geen vergadercircuit van te willen maken, maar van plan te zijn de aandacht vooral te richten op zichtbaarheid, artikelen en materiaal.

Het blog van de ‘VECON’ kan uitstekend dienst doen als platform om ideeën over vakdidactiek uit te wisselen, maar ook het gebruik van het Forum op de website, Skype of WebEx of incidenteel een traditionele meeting zijn goede fora om tot kennisdeling te komen via ‘halen’ en ‘brengen’ door de deelnemers.

Je kunt je laten informeren via de volgende LinkedIn pagina Vakdidactiek Economie: https://www.linkedin.com/groups/13573470

Voorlopige inventarisatie levert de volgende stakeholders voor vakdidactiek op:

 • Docenten (VMBO, MBO, HAVO, VWO en WO)
 • Lerarenopleiders HBO (B.Ed 2e graads en M.Ed 1e graads)
 • Lerarenopleiders WO (2e graads via educatieve minor en 1e graads via master na de WO-vakmaster)
 • Organisaties als het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel, SLO, Factor D, DVE, Etc.

Bij het oriënteren op een definitie van vakdidactiek kwamen we de onderstaande benadering van de KU Leuven tegen:

Vakdidactiek is de discipline die (toekomstige) leraren in staat moet stellen om de inhoud van een vak in een bepaalde context te openen voor leerlingen.

Bron: School of Education Expertisenetwerk Lerarenopleiding Associatie K.U.Leuven
 

Het gaat daarbij om de volgende vier principes:

Vakinhoud:   ontsluiten
Didactiek:   vertalen
Praktijk:   uitdagen
Vakdidactiek:  openen
Kortom mooi om daar met elkaar eens bij stil te staan en wellicht passen we dit aan.

Verdere inspiratiebronnen zijn te vinden bij:

 • Factor D
 • TEO van  VECON
 • The Journal of Economic Education (JEE)
 • Vakdidactiek Economie, De Witte & Schelfhout
 • The Handbook for Economics Lecturers (https://www.economicsnetwork.ac.uk/handbook)
 • De vele websites van onze stakeholders in Nederland
 • ...


Jan wordt bij het voorbereiden van de bijeenkomst graag ondersteund door enkele personen die zich aangesproken voelen door deze opzet. Mail naar: sectievakdidactiek@vecon.nl als je mee wilt doen en maak jezelf lid van de LinkedIn pagina.