Sectie VMBO

De sectie vmbo houdt zich bezig met zowel het vak economie als met de beroepsgerichte economische vakken in het vmbo.

Wat doet de sectie allemaal? Er is overleg met examenmakers, examenbesprekingen worden georganiseerd, ze levert bijdragen aan tijdschrift en studiedagen. Maar ook vooruitkijken, een rol in het opstellen van examenprogramma’s, vragen van leden beantwoorden.

Sectiebestuur VMBO:

Diederik van Stempvoort, voorzitter, sectievmboec@vecon.nl
Peter van de Minkelis, APvandeMinkelis@wartburg.nl
Info over Peter: klik hier
Frederique Hanegraaf, mfhanegraaf@hotmail.com
Info over Frederique: klik hier
Johan van der Leeden, j.vanderleeden@minkema.nl

Nieuws

10 mei 2019 - Artikel over CSPE en de taak van examensecretaris: klik hier

8 april 2019 - Presentaties voorlichtingsbijeenkomst CSPE 2019: klik hier

23 maart 2019 - Besloten forum Economie BB/KB
Dit jaar voor het eerst een mogelijkheid om van gedachten te wisselen over de leerlingantwoorden bij het examen economie bb en kb.
Lees de uitgebreide informatie: klik hier

12 maart 2019 - Curriculum.nu hoog op de agenda tijdens sectie VMBO jaarvergadering tijdens VECON studiedag op 21 maart 2019.

28 feb 2019 - Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis-en kader, ook voor mens en maatschappij.

7 feb 2019 - Op weg naar een nieuwe leerweg vmbo: advies over de praktijkgerichte component

Het ministerie van OCW heeft de VO-raad in juni 2018 gevraagd om met Stichting Platforms VMBO (SPV), Platform-TL en het SLO met een advies te komen over de invulling van een praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vmbo (GTL), waarbij de huidige gemengde en theoretische leerweg worden samengevoegd.
Op 21 januari 2019 is het advies aangeboden aan OCW.

Voor het volledige advies: klik hier

Op 4 oktober 2018 was er een informatiebijeenkomst over de nieuwe beroepsgerichte vakken en de examinering daarvan. De bijeenkomst was bedoeld om MBO-docenten op de hoogte te brengen.
Hier kun je de overzichtelijke presentatie vinden die Jacqueline Kerkhoffs van SPV gebruikte voor haar verhaal.
Een kort verslag van de bijeenkomst is gepubliceerd in TEO 6, november 2018, op pagina 18.

Voor de presentatie: klik hier
Voor het verslag: klik hier

Werkgroep nieuwe leerweg gtl/profiel economie

Eerste publicatie 13 juli 2019: klik hier

Jaarverslagen/plannen

Jaarverslag 2017-2018: klik hier
Jaarverslag 2018-2019: klik hier
Jaarplan 2018-2019: klik hier
Jaarplan 2019-2020: klik hier

Vergaderingen

Voor de volgende vergadering: klik hier

Social Media

Linkedingroep VMBO Onderwijs: https://www.linkedin.com/groups/2203102/

Facebook groepen:
https://www.facebook.com/vmbodocent/
https://www.facebook.com/groups/vmboeconomieenondernemen/