Sectie BE

De sectie bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met het vak bedrijfseconomie (nu nog management & organisatie) in de bovenbouw van havo/vwo.

Wat doet de sectie allemaal? Er is overleg met examenmakers, examenbesprekingen worden georganiseerd, ze levert bijdragen aan tijdschrift en studiedagen. Maar ook vooruitkijken, een rol in het opstellen van examenprogramma’s, vragen van leden beantwoorden.

Sectiebestuur BE:

Theo Roos, voorzitter, sectiebe@vecon.nl, 06-42013410
Wim de Reuver, secretaris, w.dereuver@kpnmail.nl
Marjolein van Heezik-Davits, m.vanheezik@augustinianum.nl
Ben Heilen, b.heilen59@gmail.com
Mark van Kruijsbergen, mph.van.kruijsbergen@gmail.com
Peter Nessen, nessness@chello.nl
Andrea Thomas, andrea.m.thomas@gmail.com

Mededelingen

27/11/2019: Beslissing formuleblad BE volgt in voorjaar 2020
In de oktobernieuwsbrief van uitgeverij Stoffels is abusievelijk gemeld dat bij het centraal examen havo BE geen formules zullen worden gegeven en bij het centraal examen vwo BE alleen nog maar de somformule.
In de vergadering van het sectiebestuur BE met CvTE/Cito in september is daarentegen afgesproken dat over het verstekken van een formuleblad BE pas beslist zal worden na het overleg binnen ‘klein-onderhoud’ in het voorjaar van 2020.
Zekerheidshalve is de afspraak dubbel gechekt bij CvTE/Cito die heeft bevestigd dat de lezing van de Vecon de enige juiste is (conform de afspraak die in september is gemaakt).

09/05/2019: Verslag van de sectiejaarvergadering van 21 maart 2019: klik hier
21/03/2019: Jaarverslag van de sectie BE: klik hier

Uitgelicht

De sectie BE heeft voorlichtingsmateriaal laten maken voor het nieuwe vak Bedrijfseconomie.
Meer info: klik hier

Informatie over het nieuwe programma bedrijfseconomie

Op deze sectiepagina staat de actuele informatie.

Wil je alles weten over het ontstaan van dit nieuwe programma? Kijk in het dossier.

Bekijk het voorbeeldexamen van het nieuwe programma HAVO BE.
Workshop Examenvoorbereiding BE: klik hier

Examenprogramma Bedrijfseconomie

De examenprogramma's bevatten zowel de stof van het centraal examen (CE) als het schoolexamen (SE). De syllabi zijn een (gedetailleerde) uitwerking van het CE-gedeelte van deze (korte) examenprogramma's. Het SE-gedeelte van de examenprogramma's is uitgewerkt door SLO in de zogenaamde 'handreiking'. Deze informatie is beschikbaar op Examenblad.nl. We hebben de belangrijkste informatie voor je klaargezet.

Examenprogramma Bedrijfseconomie havo

Examenprogramma Bedrijfseconomie vwo

Syllabus Bedrijfseconomie havo

De syllabus bevat de examenstof die op het centraal examen (CE) aan de orde kan komen.

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2020/havo

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2021/havo

Voorbeeld examenopgaven havo

Voorbeeld examenopgave domein B1

Voorbeeld examenopgave domein B2, D2 en E2

Voorbeeld examenopgave domein F1

Voorbeeld examenopgave domein F2

Opmerkingen van het sectiebestuur Bedrijfseconomie betreffende bovenstaande voorbeeldopgaven.

Voorbeeldexamen HAVO opgavenboekje

Voorbeeldexamen HAVO informatieboekje

Voorbeeldexamen HAVO uitwerkbijlage

Voorbeeldexamen HAVO correctievoorschrift

Presentatie nieuwe examenprogramma HAVO

Syllabus Bedrijfseconomie vwo

De syllabus bevat de examenstof die op het centraal examen (CE) aan de orde kan komen.

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2021/vwo

Voorbeeld examenopgaven vwo

Voorbeeld examenopgave Domein B1 (1)

Voorbeeld examenopgave Domein B1 (2)

Voorbeeld examenopgave Domein B1 (3)

Voorbeeld examenopgave Domein B2 en E2

Voorbeeld examenopgave Domein F1

Voorbeeld examenopgave Domein F2 en G

Opmerkingen van het sectiebestuur Bedrijfseconomie betreffende de voorbeeldopgaven.

Voorbeeldexamen VWO opgaven

Voorbeeldexamen VWO bijlage

Voorbeeldexamen VWO bronnen

Voorbeeldexamen VWO correctievoorschrift

Presentatie nieuwe examenprogramma VWO

PTA's maken

Het SLO heeft een paar voorbeeld PTA's gemaakt, die gebruikt kunnen worden bij iedere methode: klik hier

Nascholing Bedrijfseconomie

Het materiaal dat is gebruikt tijdens de nascholing in het schooljaar 2017/2018 is te vinden op de website van het Landelijk Expertisecentrum Economie en Handel en bij de Radboud Docenten Academie. Het materiaal zal binnenkort ook op onderwerp in de Kennisbank worden geplaatst.

Nascholing Financiële Zelfredzaamheid: https://www.expertisecentrumeconomie.nl/scholing/nascholing/Financi%C3%ABle-Zelfredzaamheid/

Examenstof schoolexamen

Handreiking schoolexamen bedrijfseconomie havo/vwo (SLO)

Verschenen publicaties betreffende het nieuwe vak Bedrijfseconomie

De publicaties staan waar mogelijk gerubriceerd op domein van het nieuwe examenprogramma.

Algemeen:

TEO 2, 2016 Beter voorbereid op de financiële toekomst: bedrijfseconomie vernieuwd door Jaap Koelewijn

TEO 5, 2016 Van M&O naar BE door Wim de Reuver

TEO 1, 2017 Bedrijfseconomie, meer dan cijfers alléén! door Jean Baggen en Quincy Elvira

TEO 2, 2017 Digitale handreikkng bedrijfseconomie gereed! door Marc den Elzen

TEO 4, 2017 Bedrijfseconomie: Op weg naar het nieuwe programma door Theo Roos

TEO 4, 2017 Bedrijfseconomie: Keuzeonderwerpen - tijdig de juiste beslissing door Marc den Elzen

TEO 5, 2017 M&O wordt Bedrijfseconomie door sectiebestuur bedrijfseconomie

TEO 5, 2017 Het nieuwe vak Bedrijfseconomie en het centrale examen door Jan Straver, Jan Stevens en Marjan Beijering

TEO 5, 2017 Het nieuwe programma Bedrijfseconomie en de digitale handreiking door Marc den Elzen

TEO 5, 2017 Financiële zelfredzaamheid nog niet glashelder door Hans Goudsmit

TEO 5, 2017 Kansen voor het onderwijs door sectiebestuur bedrijfseconomie

TEO 5, 2017 De macht in de ondernemeing: De rol van aandeelhouders in historisch perspectief door Abe de Jong, Ailsa Roëll en Gerarda Westerhuis

TEO 6, 2017 Bedrijfseconomie: Finance & Control (HBO) of Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (VO) door Piet de Keijzer en Richard Puyt

TEO 6, 2017 Interview met Arnoud Boot door Nel Vijzelaar

TEO 3, 2018 Mission possible: invoering Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid door Marc den Elzen

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon

Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid

Domein D: Investeren en Financieren

Domein E: Marketing

TEO 1, 2018 Business Model Canvas door Wim de Reuver

TEO 3, 2018 Bedrijfseconomie en het Business Model Canvas: een didactische keuze door Mariska Bout en Theo Roos

Domein F: Financieel beleid

Domein G: Verslaggeving

TEO 6, 2016 Kasstroomoverzicht door Wim de Reuver

Domein H: Keuze-onderwerpen