Sectie BE

De sectie bedrijfseconomie houdt zich vooral bezig met het vak bedrijfseconomie (nu nog management & organisatie) in de bovenbouw van havo/vwo.

Wat doet de sectie allemaal? Er is overleg met examenmakers, examenbesprekingen worden georganiseerd, ze levert bijdragen aan tijdschrift en studiedagen. Maar ook vooruitkijken, een rol in het opstellen van examenprogramma’s, vragen van leden beantwoorden.

Sectiebestuur BE:

Theo Roos, voorzitter, sectiebe@vecon.nl, 06-42013410
Wim de Reuver, secretaris, w.dereuver@kpnmail.nl
Marjolein van Heezik-Davits, m.vanheezik@augustinianum.nl
Ben Heilen, b.heilen59@gmail.com
Mark van Kruijsbergen, mph.van.kruijsbergen@gmail.com
Peter Nessen, nessness@chello.nl
Andrea Thomas, andrea.m.thomas@gmail.com

De gevolgen van de opzet van het Centraal Examen 2021 voor het vak bedrijfseconomie.

De nieuwe opzet van centrale examens in 2021 heeft op verschillende onderdelen gevolgen voor het vak Bedrijfseconomie.
Het sectiebestuur Bedrijfseconomie heeft deze gevolgen op een rijtje gezet voor haar leden.
De volgende onderwerpen komen hierbij aan de orde:
a. Examen verspreid over drie tijdvakken
b. Examen doen in het eerste of in het tweede tijdvak
c. Correctie Centrale examens
d. Overleg met de schoolleiding
e. De examenbesprekingen

Lees het hele artikel.

Mededelingen

CvTE reageert op advies van het sectiebestuur BEdrijfseconomie
Het sectiebestuur bedrijfseconomie heeft in een schrijven in februari aan de vakdocenten bedrijfseconomie ter overweging gegeven dat zij hun leerlingen voor het vak Bedrijfseconomie adviseren het centraal examen in het tweede tijdvak te doen.
Het CvTE heeft hier in een brief aan het sectiebestuur op gereageerd.
Het sectiebestuur staat voor een goede en evenwichtige informatievoorziening en wil deze brief dan ook delen met haar leden.
De brief van het CvTE kunt u hier vinden.

Uitgelicht

De sectie BE heeft voorlichtingsmateriaal laten maken voor het nieuwe vak Bedrijfseconomie.
Meer info: klik hier

Informatie over het nieuwe programma bedrijfseconomie

Op deze sectiepagina staat de actuele informatie.

Wil je alles weten over het ontstaan van dit nieuwe programma? Kijk in het dossier.

Bekijk het voorbeeldexamen van het nieuwe programma HAVO BE.
Workshop Examenvoorbereiding BE: klik hier

Examenprogramma Bedrijfseconomie

De examenprogramma's bevatten zowel de stof van het centraal examen (CE) als het schoolexamen (SE). De syllabi zijn een (gedetailleerde) uitwerking van het CE-gedeelte van deze (korte) examenprogramma's. Het SE-gedeelte van de examenprogramma's is uitgewerkt door SLO in de zogenaamde 'handreiking'. Deze informatie is beschikbaar op Examenblad.nl. We hebben de belangrijkste informatie voor je klaargezet.

Examenprogramma Bedrijfseconomie havo

Examenprogramma Bedrijfseconomie vwo

Syllabus Bedrijfseconomie havo

De syllabus bevat de examenstof die op het centraal examen (CE) aan de orde kan komen.

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2020/havo

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-havo/2021/havo

Voorbeeld examenopgaven havo

Voorbeeld examenopgave domein B1

Voorbeeld examenopgave domein B2, D2 en E2

Voorbeeld examenopgave domein F1

Voorbeeld examenopgave domein F2

Opmerkingen van het sectiebestuur Bedrijfseconomie betreffende bovenstaande voorbeeldopgaven.

Voorbeeldexamen HAVO opgavenboekje

Voorbeeldexamen HAVO informatieboekje

Voorbeeldexamen HAVO uitwerkbijlage

Voorbeeldexamen HAVO correctievoorschrift

Presentatie nieuwe examenprogramma HAVO

Syllabus Bedrijfseconomie vwo

De syllabus bevat de examenstof die op het centraal examen (CE) aan de orde kan komen.

https://www.examenblad.nl/examen/bedrijfseconomie-vwo/2021/vwo

Voorbeeld examenopgaven vwo

Voorbeeld examenopgave Domein B1 (1)

Voorbeeld examenopgave Domein B1 (2)

Voorbeeld examenopgave Domein B1 (3)

Voorbeeld examenopgave Domein B2 en E2

Voorbeeld examenopgave Domein F1

Voorbeeld examenopgave Domein F2 en G

Opmerkingen van het sectiebestuur Bedrijfseconomie betreffende de voorbeeldopgaven.

Voorbeeldexamen VWO opgaven

Voorbeeldexamen VWO bijlage

Voorbeeldexamen VWO bronnen

Voorbeeldexamen VWO correctievoorschrift

Presentatie nieuwe examenprogramma VWO

PTA's maken

Het SLO heeft een paar voorbeeld PTA's gemaakt, die gebruikt kunnen worden bij iedere methode: klik hier

Nascholing Bedrijfseconomie

Geen info.

Examenstof schoolexamen

Handreiking schoolexamen bedrijfseconomie havo/vwo (SLO)

Verschenen publicaties betreffende het nieuwe vak Bedrijfseconomie

De publicaties staan waar mogelijk gerubriceerd op domein van het nieuwe examenprogramma.

Algemeen:

TEO 2, 2016 Beter voorbereid op de financiële toekomst: bedrijfseconomie vernieuwd door Jaap Koelewijn

TEO 5, 2016 Van M&O naar BE door Wim de Reuver

TEO 1, 2017 Bedrijfseconomie, meer dan cijfers alléén! door Jean Baggen en Quincy Elvira

TEO 2, 2017 Digitale handreikkng bedrijfseconomie gereed! door Marc den Elzen

TEO 4, 2017 Bedrijfseconomie: Op weg naar het nieuwe programma door Theo Roos

TEO 4, 2017 Bedrijfseconomie: Keuzeonderwerpen - tijdig de juiste beslissing door Marc den Elzen

TEO 5, 2017 M&O wordt Bedrijfseconomie door sectiebestuur bedrijfseconomie

TEO 5, 2017 Het nieuwe vak Bedrijfseconomie en het centrale examen door Jan Straver, Jan Stevens en Marjan Beijering

TEO 5, 2017 Het nieuwe programma Bedrijfseconomie en de digitale handreiking door Marc den Elzen

TEO 5, 2017 Financiële zelfredzaamheid nog niet glashelder door Hans Goudsmit

TEO 5, 2017 Kansen voor het onderwijs door sectiebestuur bedrijfseconomie

TEO 5, 2017 De macht in de ondernemeing: De rol van aandeelhouders in historisch perspectief door Abe de Jong, Ailsa Roëll en Gerarda Westerhuis

TEO 6, 2017 Bedrijfseconomie: Finance & Control (HBO) of Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid (VO) door Piet de Keijzer en Richard Puyt

TEO 6, 2017 Interview met Arnoud Boot door Nel Vijzelaar

TEO 3, 2018 Mission possible: invoering Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid door Marc den Elzen

Domein A: Vaardigheden

Domein B: Van persoon naar rechtspersoon

Domein C: Interne organisatie en personeelsbeleid

Domein D: Investeren en Financieren

Domein E: Marketing

TEO 1, 2018 Business Model Canvas door Wim de Reuver

TEO 3, 2018 Bedrijfseconomie en het Business Model Canvas: een didactische keuze door Mariska Bout en Theo Roos

Domein F: Financieel beleid

Domein G: Verslaggeving

TEO 6, 2016 Kasstroomoverzicht door Wim de Reuver

Domein H: Keuze-onderwerpen