Sectie AE

De sectie algemene economie houdt zich vooral bezig met het vak economie in de bovenbouw van havo/vwo.

Wat doet de sectie allemaal? Er is overleg met examenmakers, examenbesprekingen worden georganiseerd, ze levert bijdragen aan tijdschrift en studiedagen. Maar ook vooruitkijken, een rol in het opstellen van examenprogramma’s, vragen van leden beantwoorden.

Sectiebestuur AE:

Henk van den Boomgaard, voorzitter, sectieae@vecon.nl, 06-55784510
Alphons Mantel, wiltenburgh@online.nl
Mark Sikkes, m.sikkes@windesheim.nl
Arianne de Wit-van der Linden, adewit@hageveld.nl  
Ilse Huijgens, ihuijgens@develsteincollege.nl
Gert van Vliet, gemacert@gmail.com
Adelbert Ballast, ballasta@gmail.com

Mededelingen

15/05/2018
Er staat een nieuwsbericht op Examenblad over wel/niet Phillipscurve in 2019.
Zie: https://www.examenblad.nl/nieuws/20180511/aanpassingen-in-de-syllabus/2018?regime=hflinks&horizon=

Nieuwe invulling Macro Economie VWO

Sinds een jaar is hard gewerkt aan het schrijven van een nieuwe syllabus voor het examen van vwo economie. Dit schrijven vond plaats onder redactie van een syllabuscommissie, waaraan namens de Vecon ook twee mensen deelnamen.

Naast de reacties van docenten in de digitale veldraadpleging en het panel ontving de commissie schriftelijke reacties van de docenten/auteurs Ton Bielderman, Henk Douna (Cumulus), Ferry Haan, Johan Heurter (LWEO), Jolanda Suijker en Peter Voorend en van de hoogleraren (prof. dr.) Wim Boonstra, Lans Bovenberg, Arnold Heertje, Jeroen Hinloopen, Rolf Schöndorff en Coen Teulings.

De commissie dankt een ieder zeer voor hun commentaar. De kritieken zijn door de commissie besproken en – deels – in de syllabus verwerkt.
Het sectiebestuur Algemene economie staat positief tegenover de syllabus. Het beseft dat keuzes maken in de tekst van deze syllabus belangrijk is geweest, waardoor niet elke inhoudelijk te verdedigen wens gerealiseerd kon worden. Daarnaast moest ook voor een zekere consistentie worden gezorgd.

Door op de onderstaande link te klikken, kan meer informatie worden gevonden.
https://www.examenblad.nl/nieuws/20190621/nieuwe-invulling-macro-economie-in/2023?regime=hflinks&horizon

Als u wil reageren, dan kan dat via een mail aan sectieae@vecon.nl.

Jaarverslagen/plannen

Jaarverslag 2018: klik hier

Uitgelicht

Hier kunnen de secties linken plaatsen naar verschillende onderwerpen.
Per onderwerp een nieuwe pagina.