Sectie AE

De sectie algemene economie houdt zich vooral bezig met het vak economie in de bovenbouw van havo/vwo.

Wat doet de sectie allemaal? Er is overleg met examenmakers, examenbesprekingen worden georganiseerd, ze levert bijdragen aan tijdschrift en studiedagen. Maar ook vooruitkijken, een rol in het opstellen van examenprogramma’s, vragen van leden beantwoorden.

Sectiebestuur AE:

Adelbert Ballast, voorzitter, 06-52241959, sectieae@vecon.nl
Gert van Vliet, secretaris, gert.vanvliet@yahoo.com
Alphons Mantel, wiltenburgh@online.nl
Mark Sikkens
Hanneke Crooijmans
Bastiaan van der Broek

AE-sectiejaarvergadering van 7 april 2021

De vergadering kan in zijn geheel worden bekeken via Vimeo:
https://vimeo.com/538547671/c30bb1d0d4
Na opening door de voorzitter volgt de lezing van Kees Klomp over Betekeniseconomie.

Voor het Jaarverslag 2020 van de sectie AE: klik hier
Voor het Jaarplan 2021 van de sectie AE: klik hier

Mededelingen

De kunst van het kiezen, Vecon zoekt filmpjes: klik hier

Vernieuwde examenprogramma’s economie voor HAVO en VWO, met ingang van examenjaar 2023

HAVO:
Zie https://www.examenblad.nl/examen/economie-havo-2/2023/havo?topparent=vg41h1h4i9qe
Voor informatie over de herziene syllabus.
Met name het verantwoordingsdocument bevat nuttige informatie voor de docent.

VWO:
Zie https://www.examenblad.nl/examen/economie-vwo-2/2023/vwo?topparent=vg41h1h4i9qe
voor informatie over de herziene syllabus.
Met name het verantwoordingsdocument bevat nuttige informatie voor de docent.
Je vindt er ook een achtergrondartikel van prof. dr. Bas Jacobs, voorzitter van de commissie van herziening van die syllabus, over welvaart.

Tijdens de Studiedag 2020 heeft Bas Jacobs een tweetal workshops gehouden over (onderdelen van) de herziene syllabus. De powerpoint-presentaties van die workshops vind je hier:
https://www.vecon.nl/pagina/33842/studiedag-vecon-2020

Uitgelicht

Hier kunnen de secties linken plaatsen naar verschillende onderwerpen.
Per onderwerp een nieuwe pagina.