10 okt Landelijke nascholing nieuw examenprogramma Bedrijfseconomie

De nascholing rondom het nieuwe examenprogramma Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid zal in het schooljaar 2017 – 2018 plaatsvinden.

Deze nascholing wordt net als bij de vernieuwing van het examenprogramma Algemene Economie georganiseerd door het Landelijk Expertisecentrum Handel en Economie.
De succesvol gebleken opzet van toen vormt ook nu de basis van de nascholing. Dit houdt in dat tijdens de vier bijeenkomsten er aandacht is voor zowel de inhoudelijke kant van het onderwerp als de vertaling hiervan naar de lespraktijk.
Hoogleraren van verschillende universiteiten zullen in het ochtendgedeelte ingaan op de nieuwe inhouden.

Mede op basis van de enquête gehouden tijdens de VECON-dag van maart 2016 zullen de vakinhoudelijke onderwerpen worden bepaald.
In het middag gedeelte zullen vakdidactici en docenten in verschillende workshoprondes laten zien hoe deze onderwerpen in de klas aan bod kunnen komen. Zoals aanbevolen zal de vernieuwde taxonomie van Bloom daarbij als rode draad worden gebruikt. Ook wordt per onderwerp stil gestaan bij het onderscheid tussen HAVO en VWO.
Kortom, de nascholing zet in op een inhoudelijke verdieping en een verrijking van het handelingsrepertoire van de docent.

De komende maanden wordt dit programma door het Landelijk Expertisecentrum, vakdidactici, docenten en de leerplanontwikkelaar van de SLO ontwikkeld. Het worden inhoudelijk en didactisch inspirerende bijeenkomsten, die de implementatie van het vernieuwingstraject in de klas verhelderen en vergemakkelijken. De bijeenkomsten zullen verspreid over het land plaatsvinden. Via deze website en de website van het Landelijk Expertisecentrum (www.expertisecentrumeconomie.nl) word je op de hoogte gehouden.

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht