3 okt Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs

De professionele kwaliteit en expertise van leraren scheppen én vereisen een zekere professionele ruimte. Deze ruimte is niet vrijblijvend of onverplicht, maar moet altijd ingevuld worden ten dienste van de onderwijskwaliteit.

Het beleid dat de positie van de leraar moet versterken, richt zich te veel op de individuele leraar en er is een neiging om te veel van bovenaf op te leggen. Om de leraar meer zeggenschap te geven over het onderwijs dat hij (of zij) geeft, moet de samenwerking in en met lerarenteams verbeteren.
Dit staat in het advies 'Een ander perspectief op professionele ruimte in het onderwijs'.
Het advies is geschreven op verzoek van de Tweede Kamer.

Het advies is gepubliceerd op de website van de Onderwijsraad.
Om het stuk te raadplegen en/of downloaden: www.onderwijsraad.nl/item7453

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Fenna Knops, voorlichter van de Onderwijsraad, op 070-310 00 15 / 06-501 253 63 of f.knops@onderwijsraad.nl

Meer actueel nieuws

Naar het nieuwsoverzicht