16 april 2024 dinsdag vanaf 15:00

Jaarlijkse ALV Vecon

Op 16 april 2024 wordt de jaarlijkse ALV gehouden.
Het Algemeen Bestuur kiest ervoor om de ALV los te koppelen van de studiedag.
De ALV start om 15.00 uur.

Het wordt een bijzondere ALV.
Meer dan een halve eeuw bestuurservaring zal afscheid nemen van het Vecon bestuur.
Voorzitter Jeannet Hommel, actief sinds 1996 en tweede secretaris, Gerda van Heck, actief sinds 1997, zullen aftreden als bestuurslid en stellen zich niet herkiesbaar voor een nieuwe termijn.
Hier zullen we uitgebreid bij stil staan en na de ALV is er ook een receptie om beide dames te bedanken voor hun inzet.

De locatie wordt tzt bekend gemaakt.

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht