23 augustus 2021 maandag vanaf 10:00 Freiburg, Duitsland

Conferentie AEEE "Teaching economics to bridge divisions"

23 - 25 augustus 2021

Onder de titel “teaching economics to bridge divisions” organiseert de Association of European Economics Education (AEEE) van 23 tot 25 augustus haar 23e conferentie in Freiburg in Duitsland.

Zoals de titel al zegt zal er ruim aandacht zijn voor (on)gelijkheid in de economie en wat wij als economen daar aan kunnen doen. Andere thema’s voor de conferentie zijn: Ondernemerschap en bedrijfseconomie, Financiële geletterdheid, en alternatieve manieren om les te geven.
Het is een conferentie voor en door de deelnemers, waarin naast een grote verscheidenheid aan workshops ook altijd volop de ruimte is om elkaar te leren kennen. Zo is er tijdens de conferentie altijd een gezamenlijk diner en een sociale activiteit, die inbegrepen zijn bij de € 290.

De inschrijving voor de conferentie wordt geopend januari 2021 en de organisatie roept haar deelnemers ook op om een workshop of presentatie te geven.

Meer informatie: https://www.economicseducation.eu

Meer op de agenda

Naar het agenda overzicht